AMC Groep uit Wijchen heeft sinds 2011 een samenwerkingsverband met onder meer het Regionaal TrainingsCentrum Nijmegen en omstreken (RTC), dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt en begeleidt. “Wij vinden als mensenbedrijf dat wij een verantwoordelijkheid naar de maatschappij hebben en zoeken echt de samenwerking met maatschappelijke organisaties en scholen om deze mensen naar werk toe te begeleiden,”legt directeur Haico Klerks uit. “Leerlingen vanuit de scholen, aangesloten bij het RTC, kunnen bij ons stage lopen en een vakdiploma halen. Ronden ze de stage met goed gevolg af en halen ze het vakdiploma, dan krijgen ze een baangarantie.”

Daarnaast heeft AMC ook al ruim acht jaar samenwerkingsverbanden met SW- organisaties als Breed en NLW. Momenteel zijn er 35 mensen met een SW-status bij AMC gedetacheerd en zijn er tien medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst genomen. Op de totale club mensen is dit zo’n tien procent, maar dit percentage is groeiende. Uiteraard is er niet alleen een sociale doelstelling. “In onze branche zie je vergrijzing ontstaan en tevens zal er in de toekomst met het aantrekken van de economie ook weer krapte op de arbeidsmarkt ontstaan”, vervolgt Haico Klerks. “Dus hebben wij ook deze doelgroepen heel hard nodig om uiteindelijk ons werk goed te kunnen blijven uitvoeren. Daarbij zie je dat leerlingen uit de doelgroep eerst allerlei omzwervingen maken en uiteindelijk toch bij ons terechtkomen. Dan leiden wij liever aan de voorkant op.”

SOCIAL RETURN
De AMC Groep is goed in het managen van laaggeschoold werk. Haico Klerks: “Dat is voor ons dagelijkse kost. Daarom sluit het traject met het RTC ook zo goed aan. Wanneer bijvoorbeeld een leerling met gedragsproblemen in de glazenwassers- ploeg gaat meedraaien, wordt deze vanzelf door onze medewerkers gecorrigeerd indien nodig. Die spreken vaak dezelfde taal.” Volgens marketing en salesmanager Monique Schaap wordt er bij aanbestedingsprojecten vanuit bijvoorbeeld gemeenten, steeds meer om social return gevraagd. Ook weten veel bedrijven echt niet wat ze met de participatiewet aan moeten. “Wij kunnen via AMC Point voor andere bedrijven een deel van de huidige verplichtingen uit de participatiewet invullen. Wij zijn als het ware in staat om die bedrijven te ondersteunen om hun quotum in te vullen, door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten integreren in onze werkzaamheden voor die opdrachtgever.” Overigens leidt sociaal ondernemen niet per definitie tot besparingen. Er is meer begeleiding noodzakelijk en de arbeidsproductiviteit die noodzakelijk is wordt ingevuld met meer handjes. Monique Schaap: “Wij krijgen echt te maken met bedrijven die met AMC Point in zee willen gaan, omdat zij willen bijdragen aan deze social return. De kwaliteit van ons werk is hoog en die willen we ook hoog houden. Daarom is er ook heel goede begeleiding.”

Download dit artikel in PDF