Kliniek ViaSana is uitgeroepen tot schoonste zorginstelling van Nederland. Daar ViaSana al jaren klant is van AMC Groep en onze medewerkers verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse schoonmaak van de kliniek, zijn wij reuze trots op deze titel en op onze medewerkers.

Op de vraag ‘Waren het toilet, de douche en de badkamer of de slaapkamer schoon?’ kreeg Viasana in het CQi onderzoek het hoogste cijfer van alle deelnemende klinieken en ziekenhuizen. Een groot compliment voor onze schoonmaakkrachten die hier dagelijks hun uiterste best doen.

”Een groot compliment voor onze schoonmaakkrachten”

De CQi metingen zijn een onderdeel van het geaccrediteerde meetbureau Kleemans. Tijdens deze metingen worden ervaringen van cliënten en zorggebruikers gemeten en geanalyseerd. Door middel van vragenlijsten wordt er op een betrouwbare, eenduidige manier gemeten.

Om zelf zicht te houden op de kwaliteit controleren de kwaliteitsmedewerkers van AMC Groep steekproefsgewijs of de sanitaire ruimtes, patiëntenkamers, kantoorruimtes, spreekkamers en gangen in de kliniek voldoen aan de gestelde norm. In het geval van ViaSana zijn de positieve uitkomsten van ons eigen onderzoek bevestigd en bekroond door een externe partij. Daar zijn we trots op!