Maatschappelijk Betrokken

AMC Groep houdt in haar bedrijfsvoering rekening met het effect op het milieu en de mensen binnen en buiten het bedrijf. Een reden voor AMC Groep om in haar logo een groene poetscirkel te verwerken die staat voor het  “groene denken” voor, tijdens en na uitvoering van onze diensten. Het AMC Groep beleid met betrekking tot het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verwoorden wij op drie gebieden: Planet, People en Profit.

People
Alvorens medewerkers worden ingezet ontvangen zij informatie en instructie ten aanzien van werkwijze, veiligheid en milieu. Door het uitvoeren van risico-inventarisaties en -evaluaties zijn wij in staat goede en veilige arbeidsomstandigheden te creëren voor onze medewerkers. Conform de veiligheidsregels van de Arbo-wetgeving zijn onze medewerkers voorzien van goede kleding, bescherming, materialen en producten. De machines die tijdens het schoonmaakproces worden ingezet voldoen aan de gestelde normen en worden periodiek door een gecertificeerde instantie gecontroleerd. Zoals wij voor u zorgen, doen wij dat ook voor onze eigen mensen!

Naast de zorg voor onze eigen medewerkers zijn wij ook betrokken met de mensen die het soms wat moeilijk hebben binnen onze samenleving. Zo creëert AMC Groep onder de naam AMC Point werk voor mensen met een achterstand. In samenwerking met OSB en ROC Nijmegen bieden wij onze ‘laag geletterde’ medewerkers een cursus lezen en schrijven aan. Wij stimuleren de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers door opleidingen aan te bieden. Voor velen vaak het eerste diploma dat ze behalen.

Planet
AMC Groep vermindert de belasting van het milieu door het gebruik van ecologische reinigingsmiddelen en milieubesparende schoonmaaktechnieken die ook energiebesparend werken. Als schoonmaakdienstverlener stellen wij alles in het werk om niet alleen voor onze medewerkers maar ook voor het milieu met veilige en milieubesparende middelen te werken.

AMC Groep heeft Withandgibbon aapje Gibbi en pelikaan Attie geadopteerd. Door adoptant te worden van Gibbi en Attie, die wonen in Ouwehands Dierenpark te Rhenen kan AMC Groep de ideële doelstellingen van Ouwehands Dierenpark helpen te verwezenlijken. Onze steun wordt gebruikt voor de dagelijkse verzorging en verrijking van de dieren, natuur- en milieueducatie, de instandhouding van het dierenpark, internationale fok- en herintroductieprogramma’s en het behoud van bedreigde natuur.

Profit
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft ook bij AMC Groep een positieve uitwerking en een verhogende bijdrage aan de arbeidsproductiviteit. Het naleven van veiligheids – en milieueisen, het nastreven van het Arbobeleidsplan en het toepassen van milieuvriendelijke en innovatieve schoonmaaktechnieken leveren een directe milieu- en financiële winst op. Tegelijkertijd draagt de positieve publiciteit die wij door het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ontvangen bij aan de continuïteit van onze bedrijfsvoering op de lange termijn.