De doelstelling van de overheid om minimaal 5% van de loonsom te investeren in SROI is in de praktijk niet reëel?!

Inschrijven voor nieuwsbrief

Social return in de schoonmaak

De Participatiewet en ‘Social Return on Investment (SROI)’ zijn inmiddels ingeburgerde begrippen. Sinds 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Het doel van de wet is om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden. Door middel van deze manier van ‘sociaal ondernemerschap’ kunnen bedrijven het MVO-beleid concreet invulling geven en mensen die niet zo makkelijk een baan krijgen, aan een passende werkplek te helpen.

Schoonmaken en Social return

AMC doet dit via haar sociale onderneming AMC Point. We legden Annie Kusters, Manager AMC Point, de stelling voor:

De doelstelling van de overheid om minimaal 5% van de loonsom te investeren in SROI in de schoonmaak is in de praktijk niet reëel.

“Ik ben er van overtuigd dat, met de juiste begeleiding en aandacht, het op ieder project mogelijk is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Meer nog dan 5%! Er zijn echter een aantal randvoorwaarden. De juiste verwachtingen moeten worden geschept en er moet voldoende tijd en aandacht zijn voor de SROI-medewerker door een reguliere kracht. Het grootste manco zit in het onvoldoende aanbod van nieuwe kandidaten. Gemeenten en SW-bedrijven hebben onvoldoende gemotiveerde kandidaten die aan de slag willen en kunnen in de schoonmaak. Terwijl ik al veel voorbeelden heb van kandidaten die juist binnen AMC Point zijn opgebloeid! Het is belangrijk dat we ons samen sterk blijven maken en dat we samen met gemeenten en SW-bedrijven zorgen voor een goed imago van de schoonmaak. Ook bij deze doelgroep”, aldus Annie.

Reageren op de stelling of meer weten over de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt? Neem dan contact met ons op!

 

<< Terug naar nieuws