Duurzaamheid

AMC Groep houdt in haar bedrijfsvoering rekening met het effect op het milieu en de mensen binnen en buiten het bedrijf. Een reden voor AMC Groep om in haar logo en huisstijl de kleur groen te verwerken, die staat voor het ‘groene denken’ vóór, tijdens en na uitvoering van onze diensten. Het AMC Groep-beleid met betrekking tot het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verwoorden wij op drie gebieden: People, Planet en Profit.

Onze merkbelofte
 • People

  Voordat onze medewerkers aan de slag gaan, ontvangen zij informatie en instructies ten aanzien van werkwijze, veiligheid en milieu. Door het uitvoeren van risico-inventarisaties en -evaluaties zijn wij in staat goede en veilige arbeidsomstandigheden te creëren. Onze medewerkers krijgen goede kleding, bescherming, materialen en producten, volledig volgens de Arbo-wetgeving. De machines die tijdens het schoonmaakproces worden ingezet, voldoen aan de gestelde normen en worden periodiek door een gecertificeerde instantie gecontroleerd. Zoals wij voor u zorgen, doen wij dat ook voor onze eigen mensen.

  Naast de zorg voor onze eigen medewerkers zijn wij ook betrokken met de mensen die het soms wat moeilijk hebben binnen onze samenleving. Zo creëert AMC Groep onder de naam AMC Point werk voor mensen met een achterstand. Wij stimuleren de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers, door opleidingen en trainingen aan te bieden.

 • Planet

  Door het gebruik van ecologische reinigingsmiddelen en milieubesparende schoonmaaktechnieken verminderen we de belasting van het milieu en werken we energiebesparend. Als schoonmaakdienstverlener stellen wij alles in het werk om met veilige en milieubesparende middelen te werken. Niet alleen voor onze medewerkers, maar ook voor het milieu.

  AMC Groep heeft het Withandgibbon aapje Gibbi geadopteerd. Door adoptant te worden van Gibbi, die woont in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, helpt AMC Groep de ideële doelstellingen van Ouwehands Dierenpark te verwezenlijken. Onze steun wordt gebruikt voor de dagelijkse verzorging en verrijking van de dieren, natuur- en milieueducatie, de instandhouding van het dierenpark, internationale fok- en herintroductieprogramma’s en het behoud van bedreigde natuur.

 • Profit

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft ook bij AMC Groep een positieve uitwerking en een verhogende bijdrage aan de arbeidsproductiviteit. Het naleven van veiligheids – en milieueisen, het nastreven van het Arbobeleidsplan en het toepassen van milieuvriendelijke en innovatieve schoonmaaktechnieken leveren een directe milieu- en financiële winst op. Tegelijkertijd draagt de positieve publiciteit die wij door MVO ontvangen bij aan de continuïteit van onze bedrijfsvoering op de lange termijn.